eco färg mörk

Ansvarsfriskrivning

Eco Rider-produkter är inte trafiksäkra om inget annat anges. Under inga omständigheter får våra produkter användas på allmänna vägar. Köparen är ensam ansvarig för att följa alla gällande myndighetslagar. Det rekommenderas att inte använda cykeln på våta, oljiga eller isiga ytor eftersom detta kan leda till skador eller personskador. Eco Rider kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador under dessa förhållanden. Eco Rider-produkter är avsedda för både vuxna och barn från 14 år och uppåt. Barn ska alltid övervakas av en ansvarig vuxen och bära korrekt skyddsutrustning för huvud och kropp.

Köparen accepterar fullt ansvar och befriar Eco Rider från ALLA personskador, dödsskador, stöld, kostnader, skador eller olägenheter som uppstår på grund av köparens användning av denna produkt. Köparen är ensam ansvarig för underhåll och säkerhet av cykeln och när han tillåter andra cyklister att cykla på denna produkt, tar han på sig allt ansvar i händelse av skador, personskador eller dödsfall etc. Köparen är ensam ansvarig för att förstå och följa alla statliga/polisiära lagar för användning av denna produkt.
korsmeny
sv_SE