eco färg mörk

Villkor och anvisningar

Översikt
Denna webbplats drivs av Eco Rider. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Eco Rider. Eco Rider erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.
AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, vid användning av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller en överträdelse av något av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.
AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra att ge service till någon.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET
Vi ansvarar inte för om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Förtroende för materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.
AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del av eller innehåll i den) utan föregående meddelande.
Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.
AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning av produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med någon produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.
AVSNITT 6 - KORREKT FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka varje beställning som du gör till oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen läs vår Returpolicy.
AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i mån av tillgång" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.
AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skador som uppstår i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i anslutning till tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor som rör produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.
AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller om du utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (gemensamt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla medier alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, förtalande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.
AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personuppgifter via butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.
AVSNITT 11 - FEL, INEXAKTHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.
AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förringa, hota eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, pharm, pretext, spindla, crawla eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningsområdena.
AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Kids Quads, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffande, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om det informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.
AVSNITT 14 - SKADESTÅND
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Kids Quads och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, chefer, direktörer, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.
AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.
AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdagen ska i alla avseenden fortsätta att gälla även efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning inte följer, eller om vi misstänker att du inte har följt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägningen; och/eller kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).
AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Underlåtenhet från vår sida att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas till den upprättande partens nackdel.
AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Kids Quad Bikes Ltd
AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.
AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@eco-rider.co.uk.

Registrerat namn: Kids Quad Bikes Ltd

Registreringsort: Förenade kungariket

Registrerat kontor: Newmarket Business Centre, 341 Exning Road, Newmarket, Suffolk, CB8 0AT

Registreringsnummer: 9951132

-------------

Avkastning
Vår policy varar i 30 dagar. Om det har gått 30 dagar sedan ditt köp kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning eller byte.

För att kunna returneras måste varan vara oanvänd och i samma skick som när du tog emot den. Den måste också ligga i originalförpackningen.

Ej återlämningsbara artiklar:
Presentkort
Innehav av depositioner mot varor

För att slutföra din retur behöver vi ett kvitto eller ett köpbevis.

Alla varor som inte är i sitt ursprungliga skick, är skadade eller saknar delar av skäl som inte beror på vårt fel
Alla varor som returneras mer än 30 dagar efter leverans

Återbetalning (om tillämpligt)
När din retur har tagits emot och kontrollerats skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att meddela att vi har tagit emot din returnerade vara. Vi kommer också att meddela dig om din återbetalning godkänns eller avslås.
Om du godkänns kommer din återbetalning att behandlas och en kreditering kommer automatiskt att göras på ditt kreditkort eller den ursprungliga betalningsmetoden inom 7 arbetsdagar.

Försenad eller utebliven återbetalning (om tillämpligt)
Om du ännu inte har fått någon återbetalning ska du först kontrollera ditt bankkonto igen.
Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning är officiellt bokförd.
Kontakta därefter din bank. Det är ofta en viss handläggningstid innan en återbetalning bokförs.
Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning, kontakta oss på info@eco-rider.co.uk.

Utbyten (om tillämpligt)
Vi byter endast ut varor om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta ut den mot samma artikel, skicka oss ett e-postmeddelande på info@eco-rider.uk och skicka din artikel till: Eco Rider, Newmarket Business Centre, 341 Exning Road, Newmarket, Suffolk, CB8 0AT

Frakt
För att returnera din produkt ska du posta din produkt till: Eco Rider, Newmarket Business Centre, 341 Exning Road, Newmarket, Suffolk, CB8 0AT

Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för returfrakten att dras av från din återbetalning.

Du bör överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi kommer att få din returnerade vara.

-------------
SEKRETESSPOLICY
AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
När du köper något från vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in den personliga information du ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss mer om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.
AVSNITT 2 - SAMTYCKE
Hur får ni mitt samtycke?

När du förser oss med personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna med en leverans eller returnera ett köp, innebär det att du samtycker till att vi samlar in och använder dem endast av det specifika skälet.
Om vi ber om dina personuppgifter av en sekundär anledning, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har registrerat dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information genom att kontakta oss på info@eco-rider.co.uk
AVSNITT 3 - OFFENTLIGGÖRANDE
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.
AVSNITT 4 - TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer av tjänster, t.ex. betalningsportaler och andra processorer för betalningstransaktioner, har dock egna integritetspolicyer avseende den information som vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.
För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen du eller vi. Så om du väljer att gå vidare med en transaktion som omfattar tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information bli föremål för lagarna i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA, kan dina personuppgifter som används för att slutföra transaktionen vara föremål för utlämnande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en webbplats eller applikation från tredje part omfattas du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicy och uppmanar dig att läsa deras integritetspolicyer.

Google analytics

Vår butik använder Google Analytics för att hjälpa oss att lära oss mer om vem som besöker vår webbplats och vilka sidor som tittas på
AVSNITT 5 - SÄKERHET
För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte förloras, missbrukas, används, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

Om du förser oss med kreditkortsinformation krypteras informationen med SSL-teknik (Secure Socket Layer) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.
AVSNITT 6 - ÅLDER FÖR SAMTYCKE
Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
AVSNITT 7 - ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar den.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.
FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION
Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information som vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår Privacy Compliance Officer på info@eco-rider.co.uk
korsmeny
sv_SE